ACKREDITERING CERTIFIERING ARBETSMILJÖ

WEBACK

EFFEKTIVT ENKELT EKONOMISKTt

"Kan det vara så här enkelt?"
"Vad har vi hållit på med i alla år?"
Är de vanligaste omdömena från nya användare.

Det kompletta webbaserade ledningssystem utan lösa papper. All dokumentation som behövs för att styrka att krav uppfylls (stickprov, kompetensbedömning, händelser, kalibreringsprotokoll, protokoll för intern revision & ledningens genomgång) finns i enkla och strukturerade webbdokument som kvitteras och arkiveras i programmet.

Tillgång till standarden och föreskrifter samt vårt nyhetsbrev, WebAcktuellt, som håller er uppdaterade med nyheter.

I manualen finns standardens krav förklarade för att ni ska få en ökad förståelse för dessa samt för att ni enkelt ska kunna jämföra er text och verifiera att krav uppfylls.