Vi är WEBACK

Relationer med våra kunder får oss att växa och utvecklas.

Adriana Chueca

Card image cap

Kandidatexamen Communications Management, Universidad de Lima
Kärnkompetens: Försäljning, marknadsföring och kommunikation.
Språk: Engelska och spanska.

Magnus Eriksson

Card image cap

Marknadschef, Marknadsföring IHM Business School
Kärnkompetens: Försäljning, marknadsföring och kommunikation.
Språk: Engelska och spanska.

Mats Andersson

Card image cap

Civilingenjör Elektroteknik, Chalmers Tekniska Högskola
Kärnkompetens: Software engineering och informationssäkerhet.
Språk: Engelska

Peder Lienig

Card image cap

Internationell Civilekonom Handelshögskolan Göteborg
Kärnkompetens: Internationellt företagande, försäljning, marknadsföring och processoptimering.
Språk: Engelska, franska och tyska.

Ludwig Friborg

Card image cap

Student Software Engineering, Chalmers Tekniska Högskola

Patrick Andersson

Card image cap

Student Computer Science: Algorithms, languages and logic, Chalmers Tekniska Högskola

Samarbetspartner

Elisabeth Ernehag

Ernehag Consulting AB

Card image cap