Utbildning

Vi hjälper er med den kompetens ni behöver.

Vår Kompetens

Kontinuerligt sedan flera år tillbaka deltar vi i utbildningar inom de standarder som vi arbetar med hos följande:

  • BSI – The British Standards Institution – London
  • DIN – Deutsches Institut für Normung e.V. – Berlin
  • SIS – Swedish Standards Institute – Stockholm

Vi har under åren byggt upp ett omfattande nätverk med personer runt om i världen som både deltar i arbetet med att utveckla standarder men även precis som vi, hjälper företag och organisationer att använda dem för att nå ett visst ändamål.

Standarder

En standard är dokumenterad och välbeprövad kunskap som tagits fram av experter inom olika områden inom ramen för internationella forum (se ISO, International Organization for Standardization).

Syftet är att erbjuda företag och organisationer ett effektivt och strukturerat arbetssätt för att hantera olika aspekter av deras affärsverksamhet.

En standard är en modell som tagits fram för olika ändamål:

Kvalitet
Miljö
Informationssäkerhet
Riskhantering

Överensstämmelse
Arbetshälsa och arbetssäkerhet
Medicinteknisk utrustning samt relaterade tjänster

Ordet standard kommer från standardisera = likrikta = göra likadant.

Att standardisera arbetssätt, rutiner, processer är att stödja människorna i ett företag eller organisation att utföra det man gör på ett korrekt, säkert och effektivt sätt.

Målet är att få bort alla variationer och skapa grunden till ständig förbättring av ännu säkrare och effektivare metoder.

Vi utbildar er så att ni förstår de krav som ställs på er verksamhet!

Kontakta oss!

Revision

Revison innebär att löpande med en viss regelbundenhet se över sin verksamhet för att få följande information om ledningssystemet:

  • Ändamålsenligt – följs policy och uppställda mål?
  • Kravuppfyllelse – uppfylls egna krav samt krav i standard / föreskrifter?
  • Effektivitet – är det infört, underhålls det, följs rutiner?
  • Förbättring – vad kan göras bättre?

Att utföra revision är en av de viktigaste rutinerna oavsett vilken standard som följs. Det är därför av största vikt att den person som utför denna har den kompetens som krävs för att er verksamhet ska kunna använda underlaget från revisionen som en utgångspunkt för att förbättra och utveckla verksamheten.

Vi utbildar er för interna såväl som externa revisoner enligt kraven i ISO 19011:2011.

Kontakta oss!