REDOVSININGSCENTRAL

WEBTRC

För taxitrafik

WEBTRC, har blivit certifierad av RISE samt godkänd av Transportstyrelsen för att kontinuerligt ta emot, lagra och vidarebefordra information från en taxameter.

Genom vårt ledningssystem WEBISO säkerställs att datan lagras och skyddas så att dess konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet bevaras.

WEBTRC skickar kontinuerligt data till Transportstyrelsen samt när Skatteverket begär det, även underlag till dem.

Logga in i WEBTRC